Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

 

Nasze laboratorium zajmuje się badaniami mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności genomu. Wykorzystujemy szereg technik mikroskopowych, oraz technik używanych w badaniach z dziedziny biologii komórki, biochemii i biologii molekularnej, aby wyjaśnić mechanizmy powstawania uszkodzeń DNA, oraz mechanizmy ich naprawy. Badania mechanizmów utrzymania stabilności genomu mają znaczenie dla zrozumienia fundamentalnych mechanizmów życia i mają odniesienie do diagnostyki medycznej i tworzenia nowych terapii.

Nasze zainteresowania badawcze obejmują (1) oddziaływania między różnymi związkami chemicznymi (leki przeciwnowotworowe, toksyny i związki chemiczne wykazujące powinowactwo do DNA) a chromatyną żywych komórek, (2) mechanizmy wywoływania uszkodzeń DNA przez światło widzialne, czynniki chemiczne i układ edycji genomu CRISPR/Cas9, (3) budowę ognisk naprawczych oraz (4) dynamikę białek naprawczych.

Badamy wywoływanie i naprawę uszkodzeń DNA wykorzystując mikroskopię fluorescencyjną żywych komórek, FRAP (fluorescence recovery after photobleaching), FLIM (florescence lifetime imaging microscopy), FCS (fluorescence correlation spectroscopy, and fluorescence cross-correlation spectroscopy), BiFC (bimolecular fluorescence complementation assay), mikroskopię superrozdzielczą (dSTORM) i szereg metod opracowanych w naszym laboratorium (wywoływanie jedno- i dwuniciowych peknięć DNA wiązką światła widzialnego, wywoływanie pojedynczych pęknięć DNA z wykorzystaniem CRISPR/Cas9, wykrywanie pojedynczych jedno- i dwuniciowych pęknięć DNA metodą sSTRIDE i dSTRIDE, oraz ilościowa analiza uszkodzeń DNA w pojedynczych jądrach komórkowych z wykorzystaniem własnego wyspecjalizowanego oprogramowania do analizy obrazu).