Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kursy prowadzone przez pracowników Zakładu

Semestr zimowy

Mikroskopia Fluorescencyjna i Konfokalna/Fluorescence and Confocal Microscopy:

- dla biotechnologii molekularnej/Molecular Biotechnology (kod przedmiotu: UJ.WBtBMOS.250.5cb093ddc9014.20 LUB UJ.WBtMBIS.250.5cb093ddc9014.20) [SYLABUS

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMKS.140.5cac67be65cdb.20) [SYLABUS]

[ENGLISH TRANSLATION OF BOTH SYLABUSES]

Podstawy biologii i biofizyki:

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMKS.110.5cac67be3d7a7.20) [SYLABUS]

Współczesne metody mikroskopowe w badaniach komórkowych:

- dla biochemii (kod przedmiotu: UJ.WBtBCHS.210.5cb0921c75900.20) [SYLABUS]

Semestr letni

Analiza i przetwarzanie obrazu mikroskopowego /Analysis and Processing of Microscopy Images:

- dla biochemii (kod przedmiotu: UJ.WBtBCH00S.2A0.5cac67be7d3e9.20/UJ.WBtBCH00S.2A0.5cb879ba9cabb.20) [SYLABUS PL / SYLABUS ENG]

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMKS.180.5cc02e21a5ea2.20) [SYLABUS]

- dla Molecular Biotechnology (kod przedmiotu: UJ.WBtMBIS.2A0.5cb879ba9cabb.20) [SYLABUS ENG]

[ENGLISH TRANSLATION OF SYLABUSES]

Analiza obrazu cyfrowego:

- dla biotechnologii (kod przedmiotu: UJ.WBtBTE00S.1280.1584099585.20) [SYLABUS]

Rejestracja, przetwarzanie i interpretacja danych we współczesnych technikach mikroskopowych:

- dla bioinformatyki (kod przedmiotu: UJ.WBtBINS.220.5cac67bddf2ed.20) [SYLABUS]

Biofizyka komórki:

- dla biochemii (kod przedmiotu: UJ.WBtBCHS.1200.5cac67be6dc62.20) [SYLABUS]

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMK00S.180.1585056641.20) [SYLABUS]

Biologia i inżynieria komórki:

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMKS.120.5cac67be4dc7c.20) [SYLABUS]

Wybrane metody inżynierii komórkowej/Selected Methods of Cell Engineering:

- dla biofizyki molekularnej i komórkowej (kod przedmiotu: UJ.WBtBMK00S.180.1586941897.20) [SYLABUS]

- dla biotechnologii (kod przedmiotu: UJ.WBtBTE00S.1A0.1586941897.20/UJ.WBtBTES.1A0.5cb093e8730d4.20) [SYLABUS PL / SYLABUS ENG]

- dla Molecular Biotechnology (kod przedmiotu: UJ.WBtMBIS.2A0.5cb093e8730d4.20) [SYLABUS ENG]

Ilościowa biologia komórki:

- dla bioinformatyki (kod przedmiotu: UJ.WBtBINS.120.5cb879bd9a915.20) [SYLABUS]