Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferujemy następujące stanowiska:

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Biofizyki Komórki ogłasza konkurs na stanowisko post-doca dla osób mających doświadczenie w dziedzinie biologii komórki i/lub biofizyce. Post-doc będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz zróżnicowane metody detekcji uszkodzeń i naprawy DNA.

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

 

ZATRUDNIENIE

Planowana początkowa data zatrudnienia: 1 lipca 2022

Okres zatrudnienia: 3 lata

Pytania proszę kierować na adres: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl.

Końcowy termin składania aplikacji upływa z dniem 10 czerwca 2022

Osoby zainteresowane proszone są o wysyłanie aplikacji na adres: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl.

Zakład Biofizyki Komórki WBBiB UJ ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta, którego stypendium finansowane będzie z grantu NCN OPUS LAP prof. Jerzego Dobruckiego. Doktorant, który zostanie przyjęty będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz zróżnicowane metody detekcji uszkodzeń i naprawy DNA. 

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (STRIDE technique, Nucl. Acids Res. 2020) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. 

Kandydaci powinni mieć podstawową wiedzę na temat biologii komórki i biofizyki oraz wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Więcej informacji na temat Zakładu można znaleźć pod adresem: https://helios.wbbib.uj.edu.pl/.  

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorysu) na adres mailowy Kierownika Projektu, prof. Jerzego Dobruckiego: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl.

 

Harmonogram rekrutacji grantowej: 

Termin przesyłania aplikacji: 26 maja 2022 r.  

Egzaminy wstępne: 2 czerwca 2022 r.  

Ogłoszenie wyników w IRK: 13 czerwca 2022 r.  

Wpisy: 16-28 czerwca 2022 r. 

 

Szczegóły ogłoszenia: https://science.phd.uj.edu.pl/rekrutacja/konkursy_otwarte/-/journal_content/56_INSTANCE_RDlx0DYCtObf/142594442/150069670