Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktorant

Zakład Biofizyki Komórki WBBiB UJ ogłasza konkurs na stanowisko doktoranta, którego stypendium finansowane będzie z grantu NCN OPUS LAP prof. Jerzego Dobruckiego. Doktorant, który zostanie przyjęty będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz zróżnicowane metody detekcji uszkodzeń i naprawy DNA. 

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (STRIDE technique, Nucl. Acids Res. 2020) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. 

Kandydaci powinni mieć podstawową wiedzę na temat biologii komórki i biofizyki oraz wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie. Więcej informacji na temat Zakładu można znaleźć pod adresem: https://helios.wbbib.uj.edu.pl/.  

Prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorysu) na adres mailowy Kierownika Projektu, prof. Jerzego Dobruckiego: jerzy.dobrucki@uj.edu.pl.

 

Harmonogram rekrutacji grantowej: 

Termin przesyłania aplikacji: 26 maja 2022 r.  

Egzaminy wstępne: 2 czerwca 2022 r.  

Ogłoszenie wyników w IRK: 13 czerwca 2022 r.  

Wpisy: 16-28 czerwca 2022 r. 

 

Szczegóły ogłoszenia: https://science.phd.uj.edu.pl/rekrutacja/konkursy_otwarte/-/journal_content/56_INSTANCE_RDlx0DYCtObf/142594442/150069670