Seminarium ZBiofKom Seminarium ZBiofKom

Spotkania Zakładu odbywają się w poniedziałki o 10:00 w Sali Rady Wydziału. Zapraszamy!

Zainteresowania badawcze

Nasze laboratorium zajmuje się badaniami mechanizmów odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności genomu. Wykorzystujemy szereg technik mikroskopowych, oraz technik używanych w badaniach z dziedziny biologii komórki, biochemii i biologii molekularnej, aby wyjaśnić mechanizmy powstawania uszkodzeń DNA, oraz mechanizmy ich naprawy. Badania mechanizmów utrzymania stabilności genomu mają znaczenie dla zrozumienia fundamentalnych mechanizmów życia i mają odniesienie do diagnostyki medycznej i tworzenia nowych terapii.

Nasze zainteresowania badawcze obejmują (1) oddziaływania między różnymi związkami chemicznymi (leki przeciwnowotworowe, toksyny i związki chemiczne wykazujące powinowactwo do DNA) a chromatyną żywych komórek, (2) mechanizmy wywoływania uszkodzeń DNA przez światło widzialne, czynniki chemiczne i układ edycji genomu CRISPR/Cas9, (3) budowę ognisk naprawczych oraz (4) dynamikę białek naprawczych.

Badamy wywoływanie i naprawę uszkodzeń DNA wykorzystując mikroskopię fluorescencyjną żywych komórek, FRAP (fluorescence recovery after photobleaching), FLIM (florescence lifetime imaging microscopy), FCS (fluorescence correlation spectroscopy, and fluorescence cross-correlation spectroscopy), BiFC (bimolecular fluorescence complementation assay), mikroskopię superrozdzielczą (dSTORM) i szereg metod opracowanych w naszym laboratorium (wywoływanie jedno- i dwuniciowych peknięć DNA wiązką światła widzialnego, wywoływanie pojedynczych pęknięć DNA z wykorzystaniem CRISPR/Cas9, wykrywanie pojedynczych jedno- i dwuniciowych pęknięć DNA metodą sSTRIDE i dSTRIDE, oraz ilościowa analiza uszkodzeń DNA w pojedynczych jądrach komórkowych z wykorzystaniem własnego wyspecjalizowanego oprogramowania do analizy obrazu).