Seminaria ZBK Seminaria ZBK

Seminaria odbywają się w sali konferencyjnej w każdy poniedziałek o godzinie 8.30. Zapraszamy!

Podstawowe informacje o Zakładzie Biofizyki Komórki

Tematyka seminariów:

Zagadnienia biofizyki na poziomie komórkowym, biofizyka kwasów nukleinowych, chromatyny, macierzy zewnątrzkomórkowej, biofotonika, wysokorozdzielcze metody mikroskopii optycznej.

Tematyka prac magisterskich

Tematy prac licencjackich oraz magisterskich prowadzonych w Zakładzie Biofizyki Komórki związane są z badaniami naukowymi prowadzonymi przez członków zespołu. Badania te skupione są na zrozumieniu mechanizmów uszkodzeń genomu komórek ludzkich i procesów naprawy DNA. Interesuje nas, jakie czynniki decydują o tym, czy uszkodzenie DNA doprowadzi do śmierci komórki, czy do transformacji nowotworowej. Podstawowe metody badawcze stosowane w Pracowni to nowoczesne techniki mikroskopowe, w tym fluorescencyjna mikroskopia konfokalna, oraz najnowsze metody mikroskopii wysokorozdzielczej.  
 
Struktura DNA i chromatyny in situ; uszkodzenia DNA wywoływane przez leki 
Struktura jądra komórkowego, wpływ leków na oddziaływania między DNA a histonami
Dynamika struktur subjądrowych (ciałka PML) i białek jądrowych (histony, białka heterochromatynowe HP1)
Oddziaływanie białek heterochromatynowych HP1 z DNA w jądrach żywych komórek
Rola białka heterochromatynowego w naprawie DNA
Rola kompleksu białek HP1-PCNA w replikacji DNA
Oddziaływanie leków przeciwnowotworowych z DNA (antybiotyki antracyklinowe adriamycyna, daunomycyna)

Wymagania stawiane studentom

Zainteresowanie biofizyką, biologią komórki, fizyką, biochemią oraz pracą doświadczalną lub modelowaniem procesów i struktur biologicznych.